Kontakt

Władysław Procner
czarna_wiselka@op.pl
Telefon: 0501 521 323

Informacje o warunkach narciarskich: (033) 855 37 12
Instruktor narciarski:
Łukasz Procner - 0508 826 667